Ανακαίνιση και χρωματικές επεμβάσεις στο κυλικείο του Κολλεγίου Βακαλο Art & Design, Αθήνα Λυκαβηττός. (Με αφορμή μια ιδέα του εικαστικού και διευθυντή σπουδών του Κολλεγίου, Δανιήλ Γουναρίδη).

 

 

Follow Us