Αναδιαμόρφωση του χώρου υποδοχής και του γραφείου DAAD, στο ισόγειο του Goethe Institute της Αθήνας. (με τη συμβολή του καλλιτεχνικού διευθυντή Georg Blochmann)

 

Follow Us